vrijdag 22 december 2017

GELUKKIG NIEUW JAAR !

                               
KOFFIEKRING ZAANSTAD  WENST U  EEN GEZOND 2018  !

zondag 10 december 2017

DE ENORME TOENAME VAN PSYCHISCHE KLACHTEN

Door de discussie die vandaag plaatsvindt betreed ik een gebied dat voor de mensen die zich daar bevinden bekend terrein is. In de ‘buitenwereld’ heerst veel onbegrip, toch worden steeds meer medeburgers getroffen door psychische aandoeningen. Ik heb veel gesprekken gevoerd met hen die om allerlei redenen in die ‘grijze wolk’ terecht waren gekomen. Ze zaten tegenover me in al hun kwetsbaarheid en wilden hun verhaal ook wel anoniem gepubliceerd hebben

donderdag 30 november 2017

ZOU DE MENS ZIJN EIGEN ROL VERSPELEN ?

Het gesprek met een leerling van het VWO beweegt zich deze middag in de richting van het oplossend vermogen dat we hebben. Hij wil uiteindelijk straaljagerpiloot worden en blijkt zijn visie op allerlei zaken wel met mij te willen delen. We spreken over een wereld die steeds complexer wordt en volgens hem behoefte heeft aan herbezinning. Hij ziet de ongetemde krachten van het geld in de wereld en merkt o.a. op dat Trump in dit kader zaken van Obama systematisch wil afbreken. Doorgetrokken naar hetgeen ons te wachten staat kijken we verder. 

donderdag 16 november 2017

WAT GELOVEN WE NOG ?

Het kind kijkt kwaad omdat zijn moeder hem op iets betrapt heeft en laat dit duidelijk blijken. In feite wil hij deze vragen over zijn gedrag niet. Hoe komt ze erbij om hierover te beginnen? Maar zo snel laat de ouder zich niet uit het veld slaan. Ze vraagt door en wil weten hoe hij ertoe is gekomen om dit te doen en wie er medeverantwoordelijk zijn. Hij weigert botweg de toelichting, laat weten dat hij dit geheim wil houden. Dit kwam in mijn hersenen bovendrijven toen ik met verbijstering zat te kijken naar het wekelijkse gesprek met de Minister-President.  

donderdag 2 november 2017

AAN DE ANDERE KANT VAN DE GRACHT

Ze staat reeds op mij te wachten als ik het buurthuis nader waar we een afspraak hebben. Eenmaal binnen merk ik dat er iemand tegenover mij zit die diep gekwetst is door allerlei zaken waar mensen soms geen grip op hebben. Het verhaal gaat over een falende jeugdzorg, een valse aangifte, misbruik, ontslag en vooral het niet op tijd krijgen van de juiste behandeling. Ze vertelt dat haar zoon met een afstand tot de arbeidsmarkt daarom is afgegleden naar een diepe duisternis

vrijdag 27 oktober 2017

MANTELZORG VOOR ROBOTS ?

Ergens op een bankje zat een robot naast een oude man, die op deze manier een begeleider bij zich had zodat hij niet kon verdwalen. Zo hadden veel ouderen in feite meer vrijheid gekregen. Ze konden gewoon op weg gaan met hun elektronische vriendjes die volgestouwd waren met kunstmatige intelligentie. 

woensdag 18 oktober 2017

AN OASIS OF HUMANITY

Translation (request) of a piece I wrote in Dutch  

This afternoon the market square in Purmerend, a city not far from Amsterdam, is very busy. Many people are searching in the stalls for ‘new’ products. The coffee and apple-pie that I ordered could be considered as a reward for my cycling tour up to now. The taste is excellent and the friendly service an invitation to come back. This is Bownies&DownieS, a lunch café where people with disabilities are working.

woensdag 11 oktober 2017

WE KONDEN NIET ANDERS

De wezens van een planeet hier ver vandaan landden tussen de puinhopen. Ze keken om zich heen of ze een teken van leven konden ontdekken. De stilte was verpletterend. Ze zagen niemand, hoewel ze in het contact met de laatste groep levende mensen op aarde duidelijk hadden gemaakt wanneer en waar zij zouden aankomen. Het was een hele toer geweest de juiste manier te vinden om met de aardbewoners te communiceren. 

woensdag 27 september 2017

ONVREDE

De dag dat mijn pen tot stilstand kwam was het begin van de waanzinnige retoriek die sommige wereldleiders thans gebruiken om elkaar af te troeven. Het onbezield gebruik van overspannen taal met clichés en bombast, zoals de betekenis weergeeft. Hierin is een ongekende dreiging met nucleaire wapens verpakt. In het boek ‘Children of the ashes’ van Robert Jungk, geschreven in de jaren zestig van de vorige eeuw wordt de nasleep van de bom op Hiroshima nauwkeurig beschreven.  

donderdag 24 augustus 2017

JOHANNA

Een koek met chocoladedip en een kop koffie zijn de inleiding voor een gesprek met een werkneemster van de Baanstede. Het is toeval dat we elkaar weer zien. Niets is gepland, maar het lijkt een mooie gelegenheid om eens terug te kijken naar hoe het leven voor haar is verlopen.Inmiddels is ze veertig jaar in dienst en ze herinnert zich nog goed dat ze op 8 augustus 1977 begon te werken bij wat toen De Boerejonker heette.  

donderdag 10 augustus 2017

DE LANGE WEG

Een van de woonbegeleiders in het huis voor de opvang van dak- en thuisloze jongeren geeft een stuk papier en een pen. Hoewel ik hierheen ben gekomen voor een eerste verkenning, ontstaat een spontaan gesprek en is het dus handig als je iets kunt noteren. We hebben het over een ingewikkelde materie die je alleen, zoals hier met bevlogen en deskundige medewerkers, kunt behandelen. Volgens Stichting Zwerfjongeren Nederland gaat het in de meest recente schatting om ca. 12.000. 

woensdag 2 augustus 2017

INLEVINGSVERMOGEN?

Een merkwaardig onderzoek dat recentelijk is gepubliceerd door Vereniging Eigen Huis geeft aan dat kopers en eigenaren amper nog 6% vertrouwen hebben in de makelaars. Hoewel je allerlei argumenten kunt bedenken om hier een discussie over te beginnen, zou het wel een signaal kunnen zijn. Wordt het inleven in de gedachten van anderen overschaduwd door winstbejag gecreëerd door de wervelende vrije markt die op ons is neergedaald?

dinsdag 11 juli 2017

EEN OASE VAN MENSELIJKHEID


Het is die middag erg druk op de Koemarkt in Purmerend en ik kijk naar de vele mensen die bij de kraampjes op zoek zijn naar een product dat ze nog niet hebben. De koffie en appeltaart die ik hier op een terras bestel beschouw ik als een beloning voor mijn fietstocht. Het smaakt allemaal uitstekend en de bediening is top. Dit is Brownies & downieS, een lunchcafé, waar mensen met een beperking werken.

donderdag 22 juni 2017

HUURVERHOGING MET EEN NATTE SPONS

Er zijn veel verhalen van sociale huurders uit diverse wijken. Ik luister naar hen en geef weer wat er allemaal op mij afkomt. Het zijn mensen die moeite hebben met een systeem waarin ze soms klem zitten. Het lijkt of winstmaximalisatie en speculatie zomaar opduiken in een wereld die eigenlijk alleen sociale aspecten zou moeten kennen. 

vrijdag 16 juni 2017

ONCE UPON A TIME THERE WAS AUSTERITY

Translation of an article in Dutch I wrote some time ago.
In a kingdom, far away the population traditionally showed great respect for elderly people. This was reflected in the way they were treated. Earlier, it was usual that relatives such as children took care of the oldest in the family. This changed however, because of the increase of the number of people getting older than 65Of course, they started to use robots being able to keep elderly care payable. Nice friends without a soul, however it is possible that you don’t notice this when you are at a certain age. Until that time usually a person who reached the age of 100, got a nice cup made of solid silver.

woensdag 7 juni 2017

RIBW GOT TALENT VERLEGT DE GRENZEN

Mensen kunnen soms boven zichzelf uitstijgen. Talent is dikwijls aanwezig, maar hoe motiveer je iemand om dit te ontwikkelen en zichtbaar te maken? Tijdens het slotspektakel van de talentenshow die op 23 mei in Purmerend door het RIBW werd georganiseerd val ik van de ene verbazing in de andere.

vrijdag 2 juni 2017

DAT ZAL MIJ NIET OVERKOMEN

De mensen die ik enige tijd geleden in dit kader sprak stelden voor bovengenoemde titel te gebruiken voor dit stuk. Diep in de hersenen kunnen zich processen afspelen die soms grote gevolgen voor betrokken hebben. In gesprekken met slachtoffers blijkt dat men hoopt op verbetering of genezing. Zorgt het huidige leven voor naar schatting bijna 800.000 mensen met een stemmingsstoornis? Volgens het Trimbos instituut krijgen jaarlijks zo’n 135.000 mensen voor het eerst te maken met een depressie. 

maandag 22 mei 2017

KEUZE IN OVERVLOED

In ruil voor een steentje krijgt hij een stukje komkommer en is zeer tevreden met deze beloning. Dat blijft ook zo totdat hij ontdekt dat zijn buurman voor elk steentje dat hij aanlevert een druif krijgt. Onmiddellijk geeft hij een nieuw steentje en kijkt met een gulzige blik wat zijn beloning is. Helaas is het weer een stukje komkommer. Hij kan deze ongelijkheid niet verteren en het maakt dat hij het woedend wegsmijt. We hebben het hier over een psychologische proef met kapucijnapen die primatoloog Frans de Waal heeft gehouden. 

maandag 15 mei 2017

STOF TOT NADENKEN

De rijksoverheid wil 125.000 banen erbij tot 2026 voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij moeten instromen bij reguliere werkgevers en de overheid. Eind 2015 stonden volgens een persbericht zo’n 277.000 mensen met een arbeidsbeperking ingeschreven.  Nog niet zo lang geleden verscheen een artikel waarin een adviseur van werkgevers in dit verband aangaf dat de grootste angst is dat de begeleiding van iemand met een arbeidsbeperking te veel tijd- lees geld- kost. Iemand anders komt in dit stuk tot de conclusie dat lang niet iedereen op de arbeidsmarkt terecht kan. Hij voorziet een draaideur waarbij mensen na een tijdelijk contract toch weer in de kaartenbak terecht komen en pleit voor het in ere herstellen van de sociale werkplaatsen. Tot zover de rationele benadering, maar hoe denken de mensen er zelf over? Wat doen veranderingen en de daaraan verbonden stress met hen?

zondag 23 april 2017

EEN MOMENT DAT ZOMAAR KAN KOMEN

Langzaam schuifelt de vrouw omgekeerd de lift uit. Ze was er met haar rollator vooruit in gegaan en omdat er meer mensen binnen stonden, was dit de enige manier om eruit te komen. Ik bevind mij in Westerwatering waar een combinatie van zelfstandig wonen, thuiszorg en ondersteunende diensten wordt aangeboden. Het nieuwe verzorgd wonen. Plotseling begin je te beseffen dat wat zo ver weg lijkt toch opeens aan de orde kan komen.

donderdag 13 april 2017

ALS WOORDEN TEKORT SCHIETEN

Soms bereiken mij berichten via de mail of op papier waarin mensen trachten een boodschap te verwoorden. Onlangs gaf de heer Anton Laan mij een stuk dat hij had geschreven. De verbijstering ten aanzien van een ramp kent ongekende proporties. Bijvoorbeeld na een ongeluk in een kerncentrale zoals die van Chernobyl, de ramp in Fukushima, een tsunami of aanslagen. Het wereldnieuws richt zich een bepaalde tijd op zo’n calamiteit.Al snel verdwijnt het als water in de zon na een regenbui. De heer Laan schrijft hier wat zo’n gebeurtenis met hem persoonlijk heeft gedaan. Door de bijzondere manier waarop hij dat doet geef ik hem graag de ruimte als gastblogger. 

zondag 9 april 2017

THE PINK ELEPHANT

The following piece I wrote some time ago in Dutch. During discussions, we often see that fear and prejudice play an important role. Driven by a certain idea it could lead to wrong conclusions. In our actual society, this could even have serious consequences. See what could happen.... 

zondag 2 april 2017

EEN GRIJS GEBIED MET HOOFDBREKENS

Enige jaren geleden mocht ik samen met Monique Meijne van Odion, zogenaamde multi probleemgezinnen bezoeken. Allerlei zaken vragen in zulke situaties bijna gelijktijdig om een oplossing. Je nadert een grens van de samenleving, waar alleen een specialistische aanpak nog soelaas kan bieden. Op de bank bij een man die radeloos is omdat schuldbeheer, scheiding, kinderen weg, werkloosheid samenkomen en uiteindelijk dat laatste beetje licht in de tunnel hebben gedoofd. In een ander gezin een vrouw met LVB , een licht verstandelijke beperking. Een kind komt binnen uit school. Niet alleen schoonmaken maar alle dagelijkse bezigheden moeten praktisch geheel worden georganiseerd van buitenaf. 

vrijdag 24 maart 2017

HET LEVEN, DE DOOD EN DAARNA

Volgens de legende vluchtte een vrouw die ontevreden was in haar huwelijk naar de jungle en klom in een boom. Haar man achtervolgde haar en klom ook omhoog. Om te ontsnappen bond zij lianen (slingerplanten) rond haar enkels en sprong naar beneden. Haar echtgenoot deed hetzelfde maar zonder gebruik te maken van de plant, waardoor hij verpletterde en overleed. Dit zou in Vanuatu, een kleine eilandengroep in Oceanië het ritueel voor o.a. de oogst verklaren. 

dinsdag 14 maart 2017

HET SPROOKJE VAN DE 100-JARIGEN

In een keizerrijk hier ver vandaan leefde een volk dat van oudsher altijd veel respect had getoond voor oudere mensen. Dit kwam tot uitdrukking door de manier waarop men met elkaar omging. Het was gebruikelijk dat de familie voor de ouderen zorgde.  Dit veranderde wel snel met de enorme toename van het aantal personen boven de 65. Voor de verzorging ging men uiteraard gebruikmaken van robots. Gezellige vriendjes zonder ziel, maar het motto is dat je dat waarschijnlijk niet meer merkt als je zo oud bent.

zondag 12 maart 2017

QUESTIONS FROM ABROAD

Regarding questions received from outside The Netherlands I would like to explain something about the volunteer driven social initiative Koffiekring Zaanstad. The name koffiekring refers to people sitting together to drink their coffee. Zaanstad is the name of the town located not far from Amsterdam. By the way between 1 and 2 million tourists are visiting this area each year because of the open-air museum Zaanse Schans, with authentic houses and windmills.

maandag 6 maart 2017

ZELFREDZAAMHEID EN BUREAUCRATIE.Ik spreek deze ochtend met iemand die hulp biedt aan mensen met een, zoals hij dat noemt, sociaaleconomisch zwakkere positie. Een reis door het doolhof van regels, maar vooral ook een blik op wat er gebeurt als je van hieruit met het systeem in aanraking komt. Hij schetst de strijd die men voert om aan de eisen te voldoen en te voorkomen dat je een boete krijgt of wordt gekort op de inkomsten.  In dit ‘segment’ van de samenleving is men niet in staat om volledig mee te gaan in de digitalisering, laat staan dat het wordt begrepen. 

maandag 20 februari 2017

BESCHAVING IN GEVAAR ?

                                                               
De documentaire begint met een aangeslagen verslaggeefster, die zich tussen de puinhopen in Aleppo bevindt. Zij vertelt het verhaal van de enorme aantallen kinderen die dikwijls als wees hier moeten leven. De camera beweegt in de richting van een straat die volledig is te vergelijken met Rotterdam of Dresden na de bombardementen. Af en toe zie je dat de vrouw moeite heeft haar tranen te bedwingen. 

woensdag 15 februari 2017

EVEN EEN VLEKJE WEGWERKEN

In het begin lijkt het een rustige discussie, maar al snel is duidelijk dat de ouderen die hier rond de tafel zitten, diep vanbinnen iets heel erg dwarszit. Onderhuids is sprake van een onbegrensde woede en merk je de emotionele schade die is aangericht. Een uitspraak als ‘de overheid is bezig de levensvreugde uit mensen te halen’, geeft aan dat men op z’n zachts gezegd niet blij is met wat hen is overkomen. 

dinsdag 7 februari 2017

HET ONVOORWAARDELIJK BASISINKOMEN

Op verschillende plekken in de wereld, zoals recentelijk in Finland, wordt reeds geëxperimenteerd met het onvoorwaardelijk basisinkomen. Het staat sociaal gezien erg in de belangstelling als het gereedschap om armoede te bestrijden en meer keuzevrijheid in levens te brengen.  De discussie hierover werd ook op 31 januari gevoerd in het filosofisch café in Wormerveer. Onder leiding van de filosoof Joke Hutteman konden de deelnemers hun visie geven op een fenomeen dat nog steeds veel stof doet opwaaien.

woensdag 25 januari 2017

TUSSEN DE WAL EN HET SCHIP

In de Noorderkerk ontmoet ik weer de mensen, voor wie afkomst, bezit of wat je bent niet belangrijk zijn. Afgepeld tot mens, met een enorme rugzak, maar ondanks dat, een glimlach. Een blik vol verwachting als iemand interesse toont in wat hen bezighoudt. Zij komen in aanmerking om een keer per week hier een gratis maaltijd te nuttigen. Het aantal tafels dat bezet is, lijkt groter dan een aantal jaren geleden.

zondag 22 januari 2017

WAAR LIGT DE GRENS ?

De man die voor me staat heeft een doffe blik in de ogen. Hij legt uit dat zijn inkomen bestaat uit AOW en een klein pensioentje. De huur ligt rond de zeshonderd euro. De laatste jaren heeft hij zijn levensstijl steeds naar beneden bijgesteld. Eerst geen vakantie meer, dan de auto weg en zoals hij vertelt 'daarna zullen we zelfs op voedsel moeten proberen te bezuinigen'. Ik kan niet achter de schermen kijken en het verhaal in detail beoordelen maar de tendens is duidelijk. Uit alle berichten en gesprekken, komt een soort rode draad naar voren.