woensdag 27 september 2017

ONVREDE

De dag dat mijn pen tot stilstand kwam was het begin van de waanzinnige retoriek die sommige wereldleiders thans gebruiken om elkaar af te troeven. Het onbezield gebruik van overspannen taal met clich├ęs en bombast, zoals de betekenis weergeeft. Hierin is een ongekende dreiging met nucleaire wapens verpakt. In het boek ‘Children of the ashes’ van Robert Jungk, geschreven in de jaren zestig van de vorige eeuw wordt de nasleep van de bom op Hiroshima nauwkeurig beschreven.