donderdag 31 oktober 2019

GAAN WE HET SAMEN OPLOSSEN?


De Koning heeft een uitspraak gedaan die doet vermoeden dat wij samen het stikstof probleem gaan oplossen. Het woord ‘samen’ roept een fundamentele vraag op. Wat wordt hiermee bedoeld? In een badmintonvereniging hebben de leden het gevoel dat ze een zekere band met elkaar hebben. De berichten die binnenkomen over de samenleving wijzen in een andere richting. In een tijdsbestek van slechts enkele dagen lezen we het volgende.

maandag 28 oktober 2019

OUDE VRIENDEN


De regen daalt in grote hoeveelheden neer en geeft het gevoel alsof je in een heel grote douche bent beland. De straten lijken hier daar op kleine riviertjes. Met een iets te kleine paraplu tracht ik mijn weg te vinden naar de Koemarkt in Purmerend. Net zo snel als het begon, is het weer droog en bij aankomst op de plaats van bestemming ziet alles er weer wat vrolijker uit. De gezellige sfeer op het plein keert weer terug. Een aantal jaren geleden mocht ik hier achter de schermen kijken in een restaurant met een bijzonder concept. Ik stap vanmiddag weer binnen in de wereld van Brownies & DownieS, waar Joyce, die hier de scepter zwaait mij ontvangt. 

vrijdag 11 oktober 2019

HET BEWUSTZIJN VERGROTEN


Nooit eerder leefde een groot deel van de mensheid in een wereld met zoveel welvaart. De keerzijde heeft inmiddels vele gezichten. In sociaal opzicht zijn we van de vroegere collectiviteit met meer houvast ongemerkt in het individualisme van nu beland met grotere onzekerheid. De verscheidenheid aan achtergronden en overtuigingen is enorm toegenomen. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat zich een gemeenschappelijk belang aandient dat alle tegenstellingen of politieke kleur overstijgt.