woensdag 31 januari 2018

VOLGEN WE DE 'GODEN' TOT HET BITTERE EINDE?

De 86-jarige Jan Terlouw tracht een dialoog tussen generaties tot stand te brengen en de toehoorders aan te zetten om in actie te komen voor een duurzame wereld. Tijdens een interview richt hij zijn pijlen op het grote kapitaal. De beperkte groep die de halve wereld bezit. Het zet ons niet alleen aan het denken maar roept op te werken aan verandering. De filosoof Friedrich Nietzsche leefde in een andere tijd, maar elementen van zijn stellingen komen weer keihard bovendrijven. 

woensdag 17 januari 2018

ZIJN WE AAN DE GENADE OVERGELEVERD?

Ogenschijnlijk wijzen alle signalen in de richting van verandering. Onderliggend wordt echter een principe gehandhaafd dat onder andere milieuvervuiling, ongelijkheid, armoede en welzijn ondergeschikt maakt aan een verwoestende doelstelling. Dit in de vorm van vermeerdering van het bezit voor een selecte groep in de wereld. In het rijke Nederland met ca. 17 miljoen inwoners leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.

WE'RE AT THEIR MERCY?

Translation of Dutch column:
Although we hear and see many signals that could indicate change, the existing system continues to maintain a principle that undermines stability by pollution, inequality, poverty and many other factors. The most important goal seems to be the increase of wealth for a select group of people. In a very rich country like The Netherlands with approx. 17 million inhabitants more than one million people live below poverty line.

donderdag 11 januari 2018

SCHEUREN IN DE MUREN VAN DE MAATSCHAPPIJ ?

De moeder strekt de linkerarm uit met een lepel om het kind te voeren. Haar aandacht is echter volledig gevestigd op de tablet die zich in de andere hand bevindt. Het lijkt of zij stuurloos de handeling verricht.  Een stel bedrijft de liefde terwijl beiden tegelijk op hun eigen smartphone turen. De kunstenaar die deze schilderijen heeft gemaakt wil iets op schokkende manier duidelijk maken. De Engelse tekst die wordt meegeleverd laat niets aan duidelijkheid te wensen over.

dinsdag 2 januari 2018

BEWUST LEVEN OF ONWETEND ONDERGAAN

In de titel van dit stuk zit iets onheilspellends, maar geeft ook aan hoe belangrijk het is dat mensen zaken kritisch blijven volgen. Op het oppervlak van de snelstromende rivier van economische voorspoed zien we dagelijks het wrakhout voorbijdrijven. De enorme troep in de vorm van persberichten die ons steeds meer laat beseffen dat we onmogelijk kunnen doorgaan met het vergiftigen van onszelf en ons nageslacht. Het is de macht van de industrie en dus het achterliggende kapitaal dat ons doet huiveren.