woensdag 22 april 2020

TERUG NAAR NORMAAL?


Op een middag voerde ik een merkwaardig gesprek met iemand die iets vertelde over een droom die hij voor de coronacrisis had. Daarin ziet hij zichzelf zitten in een huisje aan een bospad midden in de natuur. Plotseling een merkwaardig geluid in de verte, een soort onweer. Even later trilt de aarde en het geluid verandert in een enorm gebulder. Als hij naar buiten kijkt ziet hij plotseling een aanzwellende troep runderen op het pad naderen, een schouwspel zoals de jaarlijkse trek van de Gnoes in Afrika.