donderdag 30 november 2017

ZOU DE MENS ZIJN EIGEN ROL VERSPELEN ?

Het gesprek met een leerling van het VWO beweegt zich deze middag in de richting van het oplossend vermogen dat we hebben. Hij wil uiteindelijk straaljagerpiloot worden en blijkt zijn visie op allerlei zaken wel met mij te willen delen. We spreken over een wereld die steeds complexer wordt en volgens hem behoefte heeft aan herbezinning. Hij ziet de ongetemde krachten van het geld in de wereld en merkt o.a. op dat Trump in dit kader zaken van Obama systematisch wil afbreken. Doorgetrokken naar hetgeen ons te wachten staat kijken we verder. 

donderdag 16 november 2017

WAT GELOVEN WE NOG ?

Het kind kijkt kwaad omdat zijn moeder hem op iets betrapt heeft en laat dit duidelijk blijken. In feite wil hij deze vragen over zijn gedrag niet. Hoe komt ze erbij om hierover te beginnen? Maar zo snel laat de ouder zich niet uit het veld slaan. Ze vraagt door en wil weten hoe hij ertoe is gekomen om dit te doen en wie er medeverantwoordelijk zijn. Hij weigert botweg de toelichting, laat weten dat hij dit geheim wil houden. Dit kwam in mijn hersenen bovendrijven toen ik met verbijstering zat te kijken naar het wekelijkse gesprek met de Minister-President.  

donderdag 2 november 2017

AAN DE ANDERE KANT VAN DE GRACHT

Ze staat reeds op mij te wachten als ik het buurthuis nader waar we een afspraak hebben. Eenmaal binnen merk ik dat er iemand tegenover mij zit die diep gekwetst is door allerlei zaken waar mensen soms geen grip op hebben. Het verhaal gaat over een falende jeugdzorg, een valse aangifte, misbruik, ontslag en vooral het niet op tijd krijgen van de juiste behandeling. Ze vertelt dat haar zoon met een afstand tot de arbeidsmarkt daarom is afgegleden naar een diepe duisternis