donderdag 2 november 2017

AAN DE ANDERE KANT VAN DE GRACHT

Ze staat reeds op mij te wachten als ik het buurthuis nader waar we een afspraak hebben. Eenmaal binnen merk ik dat er iemand tegenover mij zit die diep gekwetst is door allerlei zaken waar mensen soms geen grip op hebben. Het verhaal gaat over een falende jeugdzorg, een valse aangifte, misbruik, ontslag en vooral het niet op tijd krijgen van de juiste behandeling. Ze vertelt dat haar zoon met een afstand tot de arbeidsmarkt daarom is afgegleden naar een diepe duisternis

Er volgt een stortvloed aan details over pesten dat mogelijk heeft bijgedragen tot het niet meer kunnen functioneren van de jongen. Instanties die zonder inspraak beslissen over het lot van iemand. Nadat hij door ontslag definitief op een zijspoor is beland zet volgens de vrouw het verval in. Het is de pijn die je moet lijden als je van mening bent dat je kind onrechtvaardig is behandeld. Waar het in de kern om gaat is dat mensen zich soms moeilijk of in het geheel niet tegen het systeem kunnen verdedigen.

In de live uitzending 'De Stelling Van Nederland' op 25 oktober, zwenkt de camera het publiek in. Een jongen kan voor de microfoon niet onmiddellijk zijn standpunt naar voren brengen. De 'presentator' kapt het gesprek af en gaat verder met het programma. Meer mensen in de zaal proberen iets te zeggen maar leggen het af tegen de geoliede ‘machines’ die gewend zijn in het openbaar te spreken. Er lijkt sprake van een barrière voor velen die in deze complexe tijd iets naar voren willen brengen. 

Als je luistert naar mensen en het op de juiste wijze interpreteert blijkt er dikwijls sprake van een waardevolle inbreng. De vrouw tegenover mij is bijzonder strijdvaardig en laat weten dat zij altijd actie heeft gevoerd voor een rechtvaardigere samenleving. Ongelijkheid is een doorn in haar oog. We komen deze middag tot een diepgaand gesprek waaruit blijkt dat zij zich zoals velen niet meer vertegenwoordigd voelt door de huidige politiek. Uit vele gesprekken met anderen wordt ook het volgende naar voren gebracht.

De democratie is duidelijk in het geding. Een keer in de vier jaar stemmen lijkt achterhaald, er moet iets gebeuren om burgers het gevoel te geven dat ze inspraak hebben. Symptomatisch is een referendum als overbodig te bestempelen. Hoezo overbodig? ‘De bovenlaag heeft een gracht om zich heen gegraven. Binnen de omheining bevindt zich een ‘hofhouding ’die zich tegoed doet door functies te verdelen en aandacht op te eisen via de media.’ 

Mensen geven aan dat arrogantie in dit verband een eufemisme is. In die ‘gemeenschap’ is veel toegestaan zolang de eventuele misstanden maar niet bij het volk terechtkomen. Voorbeelden genoeg. De status wakkert kennelijk ook minder fraaie eigenschappen aan. In het Noordhollands Dagblad van 1 november staat een artikel over spaartaks waarin voormalig minister Gerrit Zalm wordt geciteerd.‘Elke sukkel kan een rendement van 4 procent over zijn vermogen behalen’. Het gaat hier om het woord sukkel, dat vermeende superioriteit van de geciteerde weergeeft.


Voor gewone mensen lijkt zelfs de groei van de economie, gepaard te gaan met een afname van het welzijn. Welvaart gemeten naar zaken als inkomen, baanzekerheid, onderwijs, gezondheid en woongenot zit nog onder het niveau van 2008. (Universiteit Utrecht/Rabobank). De vraag is ook of het huidige beleid voldoende rekening houdt met bedreigingen als sociale ongelijkheid, klimaatverandering en robotisering. 

Het recente boek van de historicus Phillipp Blom met de titel ‘Wat op het spel staat’ is zo helder als glas over de ernst van deze problemen. Laten we beginnen de gracht te dempen.

Wim Verhoeven
verhoevenkoffiekring@tele2.nl