donderdag 21 november 2019

ZAND IN DE MOTOR VAN DE SAMENLEVING


Uit de troonrede van de toenmalige koningin Juliana in 1979: ‘Ons land is vol, ten dele overvol’. Rapport van de Club van Rome in 1972 ‘Grenzen aan de groei’. Duidelijke uitspraken die kennelijk net als andere signalen genegeerd zijn.Te weinig agenten, te weinig verplegend personeel, te weinig leraren of te veel mensen?

Het lijkt of er zand in de motor van de samenleving zit. Op veel gebieden ontstaan problemen en het lijkt steeds moeilijker duurzame oplossingen te bedenken. Tijd om weer eens raad te vragen aan een wijze uit het verleden. Hij was ooit bevriend met de Engelse econoom Thomas Robert Malthus, die zich rond 1800 had beziggehouden met bevolkingsgroei. Hij herkende mij onmiddellijk toen ik het café binnenstapte. ‘Ik dacht wel dat wij elkaar nog een keer zouden ontmoeten’, zei hij op luchtige toon.

donderdag 31 oktober 2019

GAAN WE HET SAMEN OPLOSSEN?


De Koning heeft een uitspraak gedaan die doet vermoeden dat wij samen het stikstof probleem gaan oplossen. Het woord ‘samen’ roept een fundamentele vraag op. Wat wordt hiermee bedoeld? In een badmintonvereniging hebben de leden het gevoel dat ze een zekere band met elkaar hebben. De berichten die binnenkomen over de samenleving wijzen in een andere richting. In een tijdsbestek van slechts enkele dagen lezen we het volgende.

maandag 28 oktober 2019

OUDE VRIENDEN


De regen daalt in grote hoeveelheden neer en geeft het gevoel alsof je in een heel grote douche bent beland. De straten lijken hier daar op kleine riviertjes. Met een iets te kleine paraplu tracht ik mijn weg te vinden naar de Koemarkt in Purmerend. Net zo snel als het begon, is het weer droog en bij aankomst op de plaats van bestemming ziet alles er weer wat vrolijker uit. De gezellige sfeer op het plein keert weer terug. Een aantal jaren geleden mocht ik hier achter de schermen kijken in een restaurant met een bijzonder concept. Ik stap vanmiddag weer binnen in de wereld van Brownies & DownieS, waar Joyce, die hier de scepter zwaait mij ontvangt. 

vrijdag 11 oktober 2019

HET BEWUSTZIJN VERGROTEN


Nooit eerder leefde een groot deel van de mensheid in een wereld met zoveel welvaart. De keerzijde heeft inmiddels vele gezichten. In sociaal opzicht zijn we van de vroegere collectiviteit met meer houvast ongemerkt in het individualisme van nu beland met grotere onzekerheid. De verscheidenheid aan achtergronden en overtuigingen is enorm toegenomen. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat zich een gemeenschappelijk belang aandient dat alle tegenstellingen of politieke kleur overstijgt. 

dinsdag 10 september 2019

EEN NADEREND DILEMMA


Wekelijks komen ze bij elkaar waarbij bewegen het hoofdmenu vormt en als je goed luistert hoor je de zekerheid aan de ene kant en proef je ook de angst voor de toekomst. Aan tafel worden de verhalen over cruises en andere reizen gedeeld. Het beeld dat de overheid en het bedrijfsleven met zijn reclame over de mensen uitstrooien werkt als een soort pijnstiller. Dit zorgt ervoor dat de werkelijkheid voor de massa niet echt bestaat en slechts bij flarden doordringt.

donderdag 29 augustus 2019

DE SCHULDVRAAG


De branden in het Amazonegebied houden de gemoederen flink bezig. Veelal is men van mening dat de schuld alleen bij Brazilië ligt. Het leidde tot een clash tussen Macron en Bolsenaro. Toch is het verstandig om een nuance aan te brengen in ons oordeel en de onderliggende oorzaken mee te wegen. Ik laat derhalve hier gastblogger Ron Fonteine van leefbewust.com aan het woord, die het volgende schreef: 

dinsdag 20 augustus 2019

DE GLIMLACH VAN DRAGHI


In een discussie wordt de vraag gesteld of de euro nog wel waarde heeft. Er is een enorme hoeveelheid geld door de Europese Centrale Bank gecreëerd, dus op zich is het een goede vraag. Verschillende bronnen melden dat de ECB een paar duizend miljard euro aan obligaties op haar balans heeft staan. We lezen ook dat de operatie van die monetaire verruiming volgens deskundigen vooral goed uitpakt voor landen met grote tekorten en hoge staatsschulden. 

dinsdag 30 juli 2019

WORDT VAN DE BURGER EEN PATIËNT GEMAAKT?


De man voor me maakt een nerveuze indruk en vertelt dat vliegtuigen in een steeds hogere frequentie en langer laag over zijn flat vliegen. Hij kan er niet meer tegen maar verhuizen zit er niet in. Er zijn meer mensen die ik spreek met dezelfde ervaring. Het lijkt of bij de overheid een soort kamikaze gedachte heeft postgevat onder het motto: ‘groei moet’. De minister kijkt wat schichtig in de camera als zij aankondigt dat het aantal vliegbewegingen met 40.000 zal worden opgehoogd. ‘Stilstand is achteruitgang’. 

dinsdag 25 juni 2019

VEEL STOF OM OVER NA TE DENKEN


‘Gemeenten creëren nog steeds te weinig arbeidsplaatsen voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking’, een klein bericht waar je snel overheen leest. Het bracht mij terug naar een interview uit de tijd dat het bericht kwam dat de Baanstede zou worden opgeheven. Wat doet het met mensen als hun leven overhoop wordt gegooid ?

maandag 27 mei 2019

UW KOSTEN OMHOOG DOOR BEDROG ?


Mijn gesprekspartners deze middag zijn mensen die een indrukwekkende carrière achter de rug hebben. Hoewel erop gewezen wordt dat totale gelijkheid niet bestaat, is de mening toch dat de huidige situatie een bedenkelijk niveau heeft bereikt. Steeds meer waarden die als essentieel voor een normaal leven worden beschouwd, zijn overboord gegooid. Ethiek ingeruild voor een duister soort materialisme of liever gezegd hebzucht. Het is moeilijk te begrijpen dat de huidige verschijnselen waarmee wij als burgers hebben te maken, voor een groot deel voortkomen uit bedrog.

vrijdag 17 mei 2019

DE PRATENDE TANDENBORSTEL


Is alle technologie een zegen? (dit stuk is nú nog  science  fiction)
Op een nacht hoorde ik een vreemd geluid uit de badkamer dat ook weer snel ophield. Tussen het vliegtuiggeweld viel het eigenlijk niet zo op en ik vond het niet de moeite waard om ervoor op te staan en te gaan kijken. De volgende morgen hoorde ik weer iets en werd het duidelijk dat het om een elektrische tandenborstel ging, die ‘vanzelf’ aan- en uitging. Ik bekeek hem nog eens goed en zag toen een aantal sensoren en een minicamera. Toen ik hem kocht bleek niet echt uit de beschrijving dat het om een product ging dat automatisch aangesloten was op internet. 

maandag 29 april 2019

ONTMOETING MET EEN WIJZE MAN


Een 95-jarige man die dagelijks zijn rondje door het park loopt is bijna een vaste gesprekspartner geworden. Hij is nog helder van geest en beweegt zich voort zonder hulpmiddelen. De discussie vanmiddag gaat dieper dan normaal. Ondanks de positieve gedachten over zijn geestelijke en lichamelijke toestand is hij over de maatschappelijke situatie minder te spreken. Plotseling zit er iemand tegenover mij met een visie, iemand die zich langer heeft verdiept in de ontwikkelingen. Hij kijkt naar de geschiedenis en die kennen we maar al te goed. 

vrijdag 29 maart 2019

VLIEGT DE UIL VAN DE VRIJE MARKT ZICH TE PLETTER ?


De man die de tijd van de grote gezinnen en de vroegere armoede of sobere levensstijl heeft meegemaakt zoekt naar woorden voor de huidige tijd. ‘De kosten van levensonderhoud zorgen ervoor dat ik steeds moet denken aan financiële zaken’. Door het oude plichtsbesef om als vanzelfsprekend te voldoen aan de plichten, voelt hij zich ingeperkt.  ‘Aan de gewone waarden van het leven kom je niet meer toe’.  Anderen constateren hier aan tafel dat normale menselijke waarden als het ware opgezogen worden en dat de bodem onder een sociale, rechtvaardige maatschappij langzaam verdwijnt. 

maandag 11 maart 2019

HET MOET KUNNEN MAAR KAN HET WEL?


Het is een door een huisjesmelker geconstrueerd bouwsel met woonkamer, douche en slaapkamer waarin een mens leeft. Een mens met een baan, die door allerlei omstandigheden niet in aanmerking komt voor een woning. Bovendien meldt ze dat een sociale huurwoning te duur voor haar is. Zij is een van de mensen die ik tegenkom op mijn reis onder de oppervlakte van dit ‘paradijs’ die de keuze hebben tussen bizarre huisvesting of dakloosheid. Ik word gewezen op een kapitalistisch fenomeen waarbij een woning uit de jaren dertig van de vorige eeuw astronomische bedragen aan huur oplevert.

woensdag 6 maart 2019

DE WIJSGEER EN DE HANDGRANAAT


Op het drukke marktplein van een stad, met prachtige oude panden en grachten zat een man op een bankje die er uitzag als een oude Griekse wijsgeer. Hij was nog maar net aangekomen en had amper tijd gehad om zich te oriënteren toen er al enige nieuwsgierige stedelingen op hem afliepen. Een van hen vroeg wanneer hij ging optreden want zoals gewoonlijk waren er regelmatig artiesten die een act in de open lucht gaven. Plotseling richtte hij zich tot mij en vroeg of ik hem iets meer kon vertellen over het leven in deze tijd.

donderdag 21 februari 2019

MIJMERINGEN VAN EEN WIJKBEWONER


Hoe heeft iemand het leven in een zogenaamde Vogelaarwijk beleefd? Wellicht is het uit historisch besef interessant nog eens de gevoelens die iemand daarbij had weer te geven. Ik kreeg de tekst die enige jaren geleden door Anton Laan is geschreven en wil deze eigenlijk zonder commentaar weergeven. Wellicht kunnen betrokken beleidsmakers nog eens hun eigen zonden overdenken.

maandag 21 januari 2019

HET MYSTERIE VAN DE PENSIOENEN


Hoewel de groepen waarmee ik in gesprek ben een grote verscheidenheid vertonen zijn de deelnemers bijna unaniem van mening dat we door de regering via media worden gemanipuleerd. Als de discussie zich toespitst op de pensioenen blijkt dat zelfs het woord misleiding valt. Reeds in een vroeg stadium lijkt een machine in stelling te zijn gebracht om in talloze artikelen te laten verkondigen dat korting van de pensioenen onvermijdelijk zou kunnen worden. Zelfs de aanhef ‘pensioenpot uitgehold’, wordt niet geschuwd. 

woensdag 9 januari 2019

DROMEN WE OP DE RUG VAN EEN TIJGER ?


De man geeft door zijn uitspraken te kennen, dat hij een bepaalde visie heeft over de huidige situatie. Terwijl de koffie staat te dampen kijkt hij mij indringend aan en je voelt als het ware dat hij ons een spiegel voor wil houden. Hij vergelijkt de maatschappelijke ontwikkeling met een rijdende trein met bevoorrechten. Velen rennen erachter aan en proberen nog op de treeplank te springen om mee te kunnen reizen.