woensdag 9 januari 2019

DROMEN WE OP DE RUG VAN EEN TIJGER ?


De man geeft door zijn uitspraken te kennen, dat hij een bepaalde visie heeft over de huidige situatie. Terwijl de koffie staat te dampen kijkt hij mij indringend aan en je voelt als het ware dat hij ons een spiegel voor wil houden. Hij vergelijkt de maatschappelijke ontwikkeling met een rijdende trein met bevoorrechten. Velen rennen erachter aan en proberen nog op de treeplank te springen om mee te kunnen reizen. 


Een jonge man vertelt hoe hij zich op een ‘hoger’ doel richtte en dat niet haalde. Zijn leven moet worden bijgesteld maar hij ziet op de arbeidsmarkt een enorme massa concurrenten (ZZP) en vraagt zich na enige overpeinzing af of het wel zin heeft een ‘slavenbestaan’ tegemoet te gaan. Op de radiozender BNR vindt een gesprek plaats tussen kenners van de arbeidsmarkt en werkgevers. 

‘Het huidige gebrek aan geschikte werknemers zal leiden tot een versnelde automatisering waarvan niemand de gevolgen kan overzien’. Men gebruikt het woord ‘handjes’ voor werknemers dat het ogenschijnlijk gemakkelijker maakt de geestelijke overstap te maken naar automaten. In gesprekken die ik voer lijkt het Franse gevoel van de hesjes gezaaid. Een plant met veel stekels. 

Antoine Bodar, de knuffelpriester legt op televisie nog even fijntjes uit dat de kloof tussen het ‘grachtengordel’ denken en de gewone mensen ernstige vormen heeft aangenomen. Nog heerst het gevoel dat we beschermd worden door een macht, die gelooft in zijn eigen superioriteit, maar deze lijkt steeds meer in zichzelf gekeerd.  Een stuk in de Groene Amsterdammer roert in de wond van de studentenverenigingen (corpora). 

Naast de misstanden komt de minachting voor het ‘plebs’ naar voren. Het vermogen om je te verplaatsen in ‘buitenstaanders’ is overbodig geworden want die bestaan eenvoudig niet meer. Deze ‘familie’ is de wortel van de macht die uit moet groeien tot toekomstige regeringsfunctionarissen en andere banen in de innercircle. Hoewel mensen nog dromen van inlevingsvermogen bij de huidige ‘vertegenwoordigers’, is er nog weinig besef dat burgers als het ware dromen op de rug van een tijger.

Het beest heeft een eigen agenda en zal als dat voor hem beter uitkomt zijn medereizigers achterlaten en zich zelfs tegen hen kunnen keren. Het dier krijgt steeds meer voedsel uit het bedrijfsleven en wordt hierdoor gedresseerd om bepaalde kunstjes te vertonen. Dit leidt tot een permanente voorstelling die aan de hand van de verhalen in de pers, soms vreemd uitvalt. Wie het een beetje volgt zal tot de conclusie komen dat de halve waarheden die de ‘gelovigen’ te verwerken krijgen absurd zijn. 

Plotseling wordt o.a. een groot draagvlak (?) gemeld voor de formule 1 op het circuit van een prins, nadat de bevolking is aangezegd diep in de buidel te tasten en de hele manier van leven te veranderen voor het klimaat. Mensen in mijn gespreksgroepen zijn verbijsterd dat in zo’n situatie een wolk van fijnstof en herrie zou worden getolereerd. In sociaal opzicht heeft de tijger inmiddels de eerste passagiers van zich afgeworpen. 

De mensen met een laag loon, chronisch zieken, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden liggen op de grond. Zij zouden verslonden kunnen worden door zorgkosten, energierekening, btw- en huurverhoging. Een analyse van de gele hesjes in Frankrijk door de Japan Times meldt het volgende: ‘Het Franse fenomeen is een weergave van de diepere malaise die steeds verder groeit in de hele westerse wereld’.

Wim Verhoeven
verhoevenkoffiekring@tele2.nl