zondag 23 april 2017

EEN MOMENT DAT ZOMAAR KAN KOMEN

Langzaam schuifelt de vrouw omgekeerd de lift uit. Ze was er met haar rollator vooruit in gegaan en omdat er meer mensen binnen stonden, was dit de enige manier om eruit te komen. Ik bevind mij in Westerwatering waar een combinatie van zelfstandig wonen, thuiszorg en ondersteunende diensten wordt aangeboden. Het nieuwe verzorgd wonen. Plotseling begin je te beseffen dat wat zo ver weg lijkt toch opeens aan de orde kan komen.

donderdag 13 april 2017

ALS WOORDEN TEKORT SCHIETEN

Soms bereiken mij berichten via de mail of op papier waarin mensen trachten een boodschap te verwoorden. Onlangs gaf de heer Anton Laan mij een stuk dat hij had geschreven. De verbijstering ten aanzien van een ramp kent ongekende proporties. Bijvoorbeeld na een ongeluk in een kerncentrale zoals die van Chernobyl, de ramp in Fukushima, een tsunami of aanslagen. Het wereldnieuws richt zich een bepaalde tijd op zo’n calamiteit.Al snel verdwijnt het als water in de zon na een regenbui. De heer Laan schrijft hier wat zo’n gebeurtenis met hem persoonlijk heeft gedaan. Door de bijzondere manier waarop hij dat doet geef ik hem graag de ruimte als gastblogger. 

zondag 9 april 2017

THE PINK ELEPHANT

The following piece I wrote some time ago in Dutch. During discussions, we often see that fear and prejudice play an important role. Driven by a certain idea it could lead to wrong conclusions. In our actual society, this could even have serious consequences. See what could happen.... 

zondag 2 april 2017

EEN GRIJS GEBIED MET HOOFDBREKENS

Enige jaren geleden mocht ik samen met Monique Meijne van Odion, zogenaamde multi probleemgezinnen bezoeken. Allerlei zaken vragen in zulke situaties bijna gelijktijdig om een oplossing. Je nadert een grens van de samenleving, waar alleen een specialistische aanpak nog soelaas kan bieden. Op de bank bij een man die radeloos is omdat schuldbeheer, scheiding, kinderen weg, werkloosheid samenkomen en uiteindelijk dat laatste beetje licht in de tunnel hebben gedoofd. In een ander gezin een vrouw met LVB , een licht verstandelijke beperking. Een kind komt binnen uit school. Niet alleen schoonmaken maar alle dagelijkse bezigheden moeten praktisch geheel worden georganiseerd van buitenaf.