maandag 27 mei 2019

UW KOSTEN OMHOOG DOOR BEDROG ?


Mijn gesprekspartners deze middag zijn mensen die een indrukwekkende carrière achter de rug hebben. Hoewel erop gewezen wordt dat totale gelijkheid niet bestaat, is de mening toch dat de huidige situatie een bedenkelijk niveau heeft bereikt. Steeds meer waarden die als essentieel voor een normaal leven worden beschouwd, zijn overboord gegooid. Ethiek ingeruild voor een duister soort materialisme of liever gezegd hebzucht. Het is moeilijk te begrijpen dat de huidige verschijnselen waarmee wij als burgers hebben te maken, voor een groot deel voortkomen uit bedrog.

vrijdag 17 mei 2019

DE PRATENDE TANDENBORSTEL


Is alle technologie een zegen? (dit stuk is nú nog  science  fiction)
Op een nacht hoorde ik een vreemd geluid uit de badkamer dat ook weer snel ophield. Tussen het vliegtuiggeweld viel het eigenlijk niet zo op en ik vond het niet de moeite waard om ervoor op te staan en te gaan kijken. De volgende morgen hoorde ik weer iets en werd het duidelijk dat het om een elektrische tandenborstel ging, die ‘vanzelf’ aan- en uitging. Ik bekeek hem nog eens goed en zag toen een aantal sensoren en een minicamera. Toen ik hem kocht bleek niet echt uit de beschrijving dat het om een product ging dat automatisch aangesloten was op internet. 

maandag 29 april 2019

ONTMOETING MET EEN WIJZE MAN


Een 95-jarige man die dagelijks zijn rondje door het park loopt is bijna een vaste gesprekspartner geworden. Hij is nog helder van geest en beweegt zich voort zonder hulpmiddelen. De discussie vanmiddag gaat dieper dan normaal. Ondanks de positieve gedachten over zijn geestelijke en lichamelijke toestand is hij over de maatschappelijke situatie minder te spreken. Plotseling zit er iemand tegenover mij met een visie, iemand die zich langer heeft verdiept in de ontwikkelingen. Hij kijkt naar de geschiedenis en die kennen we maar al te goed. 

vrijdag 29 maart 2019

VLIEGT DE UIL VAN DE VRIJE MARKT ZICH TE PLETTER ?


De man die de tijd van de grote gezinnen en de vroegere armoede of sobere levensstijl heeft meegemaakt zoekt naar woorden voor de huidige tijd. ‘De kosten van levensonderhoud zorgen ervoor dat ik steeds moet denken aan financiële zaken’. Door het oude plichtsbesef om als vanzelfsprekend te voldoen aan de plichten, voelt hij zich ingeperkt.  ‘Aan de gewone waarden van het leven kom je niet meer toe’.  Anderen constateren hier aan tafel dat normale menselijke waarden als het ware opgezogen worden en dat de bodem onder een sociale, rechtvaardige maatschappij langzaam verdwijnt. 

maandag 11 maart 2019

HET MOET KUNNEN MAAR KAN HET WEL?


Het is een door een huisjesmelker geconstrueerd bouwsel met woonkamer, douche en slaapkamer waarin een mens leeft. Een mens met een baan, die door allerlei omstandigheden niet in aanmerking komt voor een woning. Bovendien meldt ze dat een sociale huurwoning te duur voor haar is. Zij is een van de mensen die ik tegenkom op mijn reis onder de oppervlakte van dit ‘paradijs’ die de keuze hebben tussen bizarre huisvesting of dakloosheid. Ik word gewezen op een kapitalistisch fenomeen waarbij een woning uit de jaren dertig van de vorige eeuw astronomische bedragen aan huur oplevert.

woensdag 6 maart 2019

DE WIJSGEER EN DE HANDGRANAAT


Op het drukke marktplein van een stad, met prachtige oude panden en grachten zat een man op een bankje die er uitzag als een oude Griekse wijsgeer. Hij was nog maar net aangekomen en had amper tijd gehad om zich te oriënteren toen er al enige nieuwsgierige stedelingen op hem afliepen. Een van hen vroeg wanneer hij ging optreden want zoals gewoonlijk waren er regelmatig artiesten die een act in de open lucht gaven. Plotseling richtte hij zich tot mij en vroeg of ik hem iets meer kon vertellen over het leven in deze tijd.

donderdag 21 februari 2019

MIJMERINGEN VAN EEN WIJKBEWONER


Hoe heeft iemand het leven in een zogenaamde Vogelaarwijk beleefd? Wellicht is het uit historisch besef interessant nog eens de gevoelens die iemand daarbij had weer te geven. Ik kreeg de tekst die enige jaren geleden door Anton Laan is geschreven en wil deze eigenlijk zonder commentaar weergeven. Wellicht kunnen betrokken beleidsmakers nog eens hun eigen zonden overdenken.

maandag 21 januari 2019

HET MYSTERIE VAN DE PENSIOENEN


Hoewel de groepen waarmee ik in gesprek ben een grote verscheidenheid vertonen zijn de deelnemers bijna unaniem van mening dat we door de regering via media worden gemanipuleerd. Als de discussie zich toespitst op de pensioenen blijkt dat zelfs het woord misleiding valt. Reeds in een vroeg stadium lijkt een machine in stelling te zijn gebracht om in talloze artikelen te laten verkondigen dat korting van de pensioenen onvermijdelijk zou kunnen worden. Zelfs de aanhef ‘pensioenpot uitgehold’, wordt niet geschuwd. 

woensdag 9 januari 2019

DROMEN WE OP DE RUG VAN EEN TIJGER ?


De man geeft door zijn uitspraken te kennen, dat hij een bepaalde visie heeft over de huidige situatie. Terwijl de koffie staat te dampen kijkt hij mij indringend aan en je voelt als het ware dat hij ons een spiegel voor wil houden. Hij vergelijkt de maatschappelijke ontwikkeling met een rijdende trein met bevoorrechten. Velen rennen erachter aan en proberen nog op de treeplank te springen om mee te kunnen reizen. 

zaterdag 22 december 2018

BLIJVEN WERKEN AAN BEWUSTWORDING VAN BURGERS


Bewustzijn is het vermogen om te kunnen ervaren of waarnemen, oftewel een beleving of besef hebben van jezelf en de omgeving zoals het in Wikipedia wordt omschreven. Zo’n vijf jaar geleden dook ik onder het oppervlak van een ogenschijnlijk welvarende maatschappij en begon gesprekken met talloze mensen en groepen die geraakt waren door de veranderingen in de maatschappij. Dat gebeurt nog steeds en het valt op dat we in een soort stroomversnelling zijn terechtgekomen. Een kolkende rivier waarin menigeen drijft en moeite heeft de contouren van de oevers te zien. 

dinsdag 11 december 2018

DE CITROENPERS VAN RUTTE


Op internet zijn de reporters te volgen die vragen stellen aan de gilets jaunes, ofwel de Franse gele hesjes. Een vraag staat centraal, namelijk ‘wat zijn jouw eisen’. Hoewel er veel verschillende antwoorden zijn, komt steeds naar voren dat de kosten van levensonderhoud niet meer zijn op te brengen. Een jongen in een tent bij een rotonde laat duidelijk weten dat mensen zich buitengesloten voelen. ‘Het gaat erom dat er een nieuw systeem komt, hoe dat er dan ook uitziet’. 

woensdag 28 november 2018

HEEL HOLLAND ZAKT


En dat slaat niet alleen op de bodemdaling
Binnen de muren van een prachtig monument vindt een ogenschijnlijk rustige en uitgebalanceerde discussie plaats. De sfeer verandert plotseling als een 94-jarige haar ongenoegen uit over de huidige gang van zaken in onze maatschappij. Anderen luisteren met verbijstering als zij verkondigt nog deel te willen nemen aan acties op straat. Zij begrijpt niet dat een groot deel van de bevolking, zoals zij zegt, is veranderd in makke schapen. 

dinsdag 6 november 2018

ZIJN WE ZELF EEN PRODUCT GEWORDEN?


Regelmatig krijg ik positieve berichtjes van kwetsbare mensen die ik ooit op mijn pad ben tegengekomen. Sommigen hebben grote steun aan het geloof dat ze belijden. God zal erop toezien dat we menselijk worden behandeld. Tot voor kort werd er in gespreksgroepen door anderen enigszins genuanceerd gereageerd op gebeurtenissen in onze maatschappij. Het tij is echter duidelijk gekeerd. Het systeem waaraan we onderworpen zijn wordt vergeleken met woningen die op een slechte fundering rusten. Welbekend in de Zaanstreek. 

vrijdag 19 oktober 2018

DE SNELSTROMENDE RIVIER

Een filosofische weergave van uitsluiting en het gevolg.
Op een berg met een mooi uitzicht woonde een wijze man die regelmatig werd bezocht door zijn leerlingen. Soms verliet hij de berg en trok dan het land in om zijn zienswijze onder de mensen te verspreiden. Hij had gemerkt dat het goed was om zich af te zonderen zodat zijn gedachten werden geordend. Bovendien was hij in staat geweest boven beter te begrijpen waarom het beneden zo’n chaos in de samenleving was geworden. 

woensdag 3 oktober 2018

WAARSCHUWING UIT DUITSLAND


Gesprekken met onze oosterburen in een karakteristieke Duitse plaats geven aan dat een soort macabere werkelijkheid zich als een deken over hun samenleving begint uit te spreiden. De opkomst van de extreemrechtse AfD (Alternative für Deutschland), begint mensen zorgen te baren. Zij zien de spookbeelden van vroeger weer opdoemen die dichterbij lijken te komen. De strategie van deze politiek is volgens hen simpel: één thema en steeds herhaling hiervan zodat het in de hersenen van de massa wordt geperst. 

woensdag 5 september 2018

VERANDERINGEN AAN DE HORIZON


Velen zullen trachten zolang mogelijk te spartelen, maar uiteindelijk ondergaan in een zee van technisch geweld, waar de winstgevendheid het welzijn zal overschaduwen’. Zomaar een uitspraak uit een gespreksgroep. Onderliggend wordt de twijfel aan de rol die de mens op de toekomstige arbeidsmarkt zou moeten vervullen groter. Mensen zelf schetsen instinctief een beangstigend beeld, gebaseerd op een ontwikkeling die steeds moeilijker is te volgen. 

woensdag 8 augustus 2018

GAAT DE WAL HET SCHIP KEREN ?


De ouders die tegenover mij zitten zijn zichtbaar opgelucht dat hun zoon het huis niet heeft kunnen bemachtigen. ‘De bieding had niets meer met de werkelijke waarde te maken’. Een handelaar in de categorie Bernhard van Oranje, die volgens Wikipedia zo'n 590 Nederlandse adressen in bezit heeft, bood meer dan een half miljoen euro voor een pandje dat het predicaat monument reeds lang achter zich had gelaten. In het programma ‘Filosofisch Kwintet’ werd recentelijk de term gebezigd dat we ons op een olietanker bevinden die recht op een ijsberg afvaart. Een botsing lijkt onvermijdelijk, want we zijn ook zover dat het onwaarschijnlijk is dat er een kracht komt die het schip van koers zal doen veranderen. 

vrijdag 27 juli 2018

KRUITVAT IN DE WOESTIJN


Op deze warme zomeravond staat met name een discussie met een aantal vrienden op het programma. Breed genomen zou het over economie, politiek, klimaat of technologie kunnen gaan. Het gesprek concentreert zich echter op het kapitalisme dat op hol is geslagen en dat de ongelijkheid kennelijk niet kan of wil verminderen. Sterker, deze wordt alleen maar groter. Een van de fundamentele vragen is of en in welke mate migratie hierdoor wordt aangewakkerd. Zijn westerse landen tot op zekere hoogte zelf verantwoordelijk voor een fenomeen dat ze krampachtig bestrijden? 

woensdag 11 juli 2018

ALS JE OP JEZELF BENT AANGEWEZEN


Op zoek naar het slachtoffer dat in een verzorgingshuis is beland zie ik in de lange gangen mensen die hier om allerlei redenen verblijven, met af en toe een verpleegkundige. Je wordt als het ware geconfronteerd met het feit dat het leven plotseling tot stilstand kan komen. De stilte die er deze avond heerst lijkt een bijpassend ingrediënt en staat in schril contrast met hetgeen zich buiten afspeelt. Nadat de lift mij naar de eerste etage heeft gebracht word ik naar de kamer verwezen waar ik de vrouw kan vinden. 

dinsdag 5 juni 2018

TOTALE CONTROLE OOK BIJ ONS?


De titel van dit stuk heeft niet zozeer te maken met de angst voor de technologie als wel die voor de overheid en politiek. Hier zal worden bepaald hoever we gaan. Zoals professor Harari stelt in het boek Homo Deus zullen om beslissingen te nemen steeds meer data moeten worden geproduceerd, die uiteindelijk de capaciteit van de menselijke hersenen te boven gaan. Dus zullen algoritmes dat voor ons kunnen doen. Op dat moment zal in feite de huidige structuur om tot een conclusie te komen irrelevant worden en daarmee ook voor een deel de mensen die ons besturen. Maar er komen ook ongekende mogelijkheden voor de ‘bewaking’ van de onderdanen.