zaterdag 22 december 2018

BLIJVEN WERKEN AAN BEWUSTWORDING VAN BURGERS


Bewustzijn is het vermogen om te kunnen ervaren of waarnemen, oftewel een beleving of besef hebben van jezelf en de omgeving zoals het in Wikipedia wordt omschreven. Zo’n vijf jaar geleden dook ik onder het oppervlak van een ogenschijnlijk welvarende maatschappij en begon gesprekken met talloze mensen en groepen die geraakt waren door de veranderingen in de maatschappij. Dat gebeurt nog steeds en het valt op dat we in een soort stroomversnelling zijn terechtgekomen. Een kolkende rivier waarin menigeen drijft en moeite heeft de contouren van de oevers te zien. 


Zij worden zich bewust dat er iets goed mis is in een wereld waar de mens onderdeel is van een soort spel waarin je afvalt als je dobbelsteen het verkeerde getal aangeeft. De wanhoop in een wereld die steeds verder van de mens zelf afstaat. Een minister-president die onze samenleving als een breekbaar vaasje omschrijft, maar dat voor velen in gruzelementen ligt. Ik richt mij tot La Rochefoucauld (1613-1680), die een aanzienlijke rol heeft gespeeld in de politieke gebeurtenissen voorafgaand aan de Franse revolutie. 

Men speelde in zijn tijd het briljante gezelschapsspel van de maximen, kernachtige spreuken over menselijk gedrag. In deze context duikt een tekst op die bijna rechtstreeks verwijst naar het liberale kapitalisme. Eigenliefde zou leiden tot zelfverafgoding en de verleiding om anderen te tiranniseren. Men is altijd met zichzelf bezig. De filosoof schetst een beeld van onstuimige wensen, slinkse bedoelingen en sluw gedrag. Het komt allemaal dicht bij de hedendaagse werkelijkheid als we merken dat het bedrijfsleven op een ander podium acteert dan de burger en in alle maatregelen en belastingen verder ontzien wordt.

Er zijn geen geheime afspraken met de burger maar des te meer met de kant die men wil koesteren omdat hierdoor banen worden gecreëerd. Concrete cijfers worden niet genoemd, maar men is onder dit motto bereid alle verworvenheden onder een commerciële vlag te brengen. Uit een diepe duisternis worden cijfers gepresenteerd die een goed gevoel geven. De koopkracht komt volgend jaar iets hoger uit. Een kreet uit het kamp van de gezagsdragers, maar overal heerst een gerechtvaardigd wantrouwen. 

De dekkingsgraad van veel pensioenfondsen geeft aan dat het tijdperk van verlagingen dichterbij komt. De econoom Martin Visser liet in het programma Een Vandaag weten dat het van de loonsverhogingen zal afhangen of de koopkracht verbetert. Sommige bedrijven spreken over prijsverhogingen van 10%. Met name in 2018 zijn de mensen van mijn gespreksgroepen zich bewust geworden van een bizarre werkelijkheid waarin ze zich niet meer vertegenwoordigd voelen. De enorme belangen van het kapitaal die tot in de vezels van veel politici zijn doorgedrongen, maken dat we met een ‘bedrijfsregering’ geconfronteerd worden. 

De vrijbrief die is verleend geeft de industrie mogelijkheid de wereld legaal te vergiftigen, door stoffen en artikelen te produceren die zeer schadelijk zijn. Tekenend zijn de woorden van de advocaat Bénédicte Ficq, die in gevecht is met de tabaksindustrie: ‘kijk naar wat ze nu in de Derde Wereld aanrichten. In Indonesië rookt tweederde van de mannen een pakje per dag, kinderen roken er al vanaf hun zevende’.  Ook in 2019 zal worden samengewerkt met anderen die mensen hierop willen wijzen en in mijn geval zal ik burgers verder aan het woord laten om hun mening weer te geven. 

Velen zijn actief bezig de bevolking beter voor te lichten over de foutieve informatie die door de overheid of andere bronnen in de mainstream media wordt verspreid. Een bijzondere rol is hier bijvoorbeeld weggelegd voor Ron Fonteine met zijn website leefbewust.com, waarin vele zaken aan bod komen. Dit jaar is door mij een begin gemaakt om voor hem belangrijke wetenschappelijke video’s te vertalen, veelal uit Amerika, waarin onderzoek naar schadelijke stoffen die ons bedreigen centraal staat. De weg zal verder worden vervolgd en we zullen zoals altijd op een bescheiden wijze blijven werken aan een betere wereld.  

IK WENS U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN BEWUST 2019!  

Wim Verhoeven
verhoevenkoffiekring@tele2.nl