woensdag 6 maart 2019

DE WIJSGEER EN DE HANDGRANAAT


Op het drukke marktplein van een stad, met prachtige oude panden en grachten zat een man op een bankje die er uitzag als een oude Griekse wijsgeer. Hij was nog maar net aangekomen en had amper tijd gehad om zich te oriënteren toen er al enige nieuwsgierige stedelingen op hem afliepen. Een van hen vroeg wanneer hij ging optreden want zoals gewoonlijk waren er regelmatig artiesten die een act in de open lucht gaven. Plotseling richtte hij zich tot mij en vroeg of ik hem iets meer kon vertellen over het leven in deze tijd.

Hoewel ik het niet direct durfde te vragen had ik een vermoeden dat ik met iemand te doen had uit een ver verleden. Hij stond op en we liepen weg de straat in zodat we de al te grote drukte achter ons lieten. Uit zijn verhaal maakte ik op dat hij goed op de hoogte was van de problemen waarmee we nu te kampen hebben. ‘Het is erg interessant om te zien dat de mens zo’n enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt, maar die kent nu ook steeds meer schaduwzijden’, zei de wijsgeer. Hij vroeg zich af of de intuïtie van de homo sapiens niet meer goed werkte, want deze zou hem toch duidelijke signalen moeten geven dat hij recht op een muur afrijdt. 

Mijn antwoord was dat de meesten van onze soort zeker dat gevoel hebben maar dat het tevens moeilijk is om werkelijk te veranderen. De aansturing van mensen in de hele wereld is economisch gericht en het moet allemaal steeds groter en meer worden. Daarnaast moeten we ons nog afvragen of de mens wel een vrije wil heeft en dat geen verbeelding is. Wat zijn de oorzaken van de acties die we ondernemen.?’ Inmiddels waren we een café binnengelopen. Aan de bar bevond zich iemand die door de kleding die hij droeg niet de indruk wekte arm te zijn. Hij keek naar de gast die ik had meegebracht en schrok alsof hij een geest zag. 

‘Ik moet zeggen dat u een uitstekende vertolker bent van iemand uit een andere tijd als u tenminste nog iets zinnigs kunt zeggen’, was zijn reactie. Nadat mijn ‘Socrates’ had gevraagd of hij het genoegen had met een gezagsdrager, begon de man op de kruk wat ongemakkelijk heen en weer te wiebelen. ‘Ik heb inderdaad bepaalde bevoegdheden, maar zeg wat je wilt weten’. Het leek of 2500 jaar geen invloed hadden gehad op de scherpte van de geest van de plotselinge verschijning. ‘Wat is het belangrijkste criterium bij de beoordeling van de hedendaagse mens’, kwam naar boven borrelen. ‘Tja, je moet een goede opleiding hebben genoten, maar in het algemeen is het uiteindelijk de financiële positie waarin je verkeert. 

Deze bepaalt of je echt kunt deelnemen aan de maatschappij. Op alle gebieden is dit van doorslaggevende betekenis geworden en zelfs een leven wordt langzaamaan in geld uitgedrukt. Het systeem zal uiteindelijk vastlopen, de grondstoffen opraken en het leefmilieu bezwijken’.  ‘Als u dat allemaal zo goed weet waarom doet niemand daar dan wat aan? In de jacht naar geld zal uiteindelijk niemand zich meer iets aantrekken van morele richtlijnen en zal de ene helft van de bevolking en hun leiders de andere helft trachten te beroven’.  De man op de kruk dacht even na en kwam tot de conclusie dat door de blinde jacht op roem en rijkdom er maar weinig mensen waren die zich echt wilden aanpassen. 

Dat hoefde ook niet want geld werd gezien als het meest geliefde medicijn tegen alle maatschappelijke kwalen. Dit zou de mensen van de ondergang moeten redden. Meer technologie waarmee uiteindelijk de natuur zou worden bedwongen. We gaan zelfs de dood overwinnen. ‘Haha, lachte onze vriend uit het verleden, ‘dat is al zolang het idee geweest, maar toen had het door de kleine omvang nog iets magisch. Nu is dat wel wat anders. Voor het eerst verandert de aarde drastisch door menselijk toedoen op een enorme schaal en in een moordend tempo’. De man aan de bar stond op want de confrontatie werd hem te veel. 

‘Luister’, ze hij, ‘een verandering moet van onze leiders komen en die leven er nog steeds lustig op los. Wat kun je dan van de gewone burgers verwachten’. De wijze verschijning maakte hierop duidelijk dat alleen een nieuw massaal gevoel de mensen zou kunnen redden. ‘Er komt een tijd dat jullie met 10 miljard mensen hier moeten leven. Heb je enig idee hoe dat kan met het systeem dat door jullie nu nog steeds wordt geprezen? Op dat moment zag ik een paar jongens wegrennen die iets voor de ingang hadden gelegd. Wat volgde was een enorme explosie. Glassplinters en brokken steen vlogen voorbij. Toen de rook was opgetrokken waren de filosoof en de barman verdwenen en zag ik de wekker op het nachtkastje staan. Een nieuwe dag was aangebroken om na te denken over deze bijzondere droom.

Wim Verhoeven
email : verhoevenkoffiekring@tele2.nl