donderdag 30 november 2017

ZOU DE MENS ZIJN EIGEN ROL VERSPELEN ?

Het gesprek met een leerling van het VWO beweegt zich deze middag in de richting van het oplossend vermogen dat we hebben. Hij wil uiteindelijk straaljagerpiloot worden en blijkt zijn visie op allerlei zaken wel met mij te willen delen. We spreken over een wereld die steeds complexer wordt en volgens hem behoefte heeft aan herbezinning. Hij ziet de ongetemde krachten van het geld in de wereld en merkt o.a. op dat Trump in dit kader zaken van Obama systematisch wil afbreken. Doorgetrokken naar hetgeen ons te wachten staat kijken we verder. 

Wat als veel mensen door automatisering hun baan verliezen? Wie het internationale nieuws volgt en ook regelmatig een blik op de vakpers werpt komt tot de ontdekking dat de mensen in Nederland matig worden geïnformeerd. Kunstmatige intelligentie zal in de komende twaalf maanden op grote schaal worden geïmplementeerd. Twintig procent van de bedrijven zal deze inzetten voor beslissingen zoals samenstelling assortiment, condities met leveranciers etc. (Forbes).

 ‘Er is een flinke omslag nodig anders lopen we het risico dat steeds meer mensen werkloos worden in de toekomst’(NHD). Goed of eigenlijk niet goed, maar het is de vraag of het recept hiertegen, ‘een leven lang leren’, niet wordt ingehaald door de werkelijkheid en zal leiden tot nog meer psychische problemen? Rabobank is intussen bezig met het op straat zetten van een kwart van het personeel. De scholier ziet wel een toekomstige discussie waarbij een zinvol bestaan centraal komt te staan. 

Dit voor de mensen die door de veranderingen getroffen zullen worden. Er zal dus in zijn optiek gezorgd worden voor een oplossing. Toch is er ook twijfel. Gaat de mens een humane oplossing bedenken? Aristoteles meldde nog dat de mens een rationeel en redelijk wezen is, maar of hij dat nog steeds had gezegd als hij in deze tijd zou hebben geleefd is de vraag. Heeft de tiener die voor mij zit gelijk en zal de heersende macht goed gaan zorgen voor zijn onderdanen? 

Komt er een krachtige visie om mensen een alternatief te bieden? Sommigen zien een beeld waarbij het lijkt of die redelijkheid steeds meer ingewisseld wordt voor iets dat daar ver van af ligt. Bijvoorbeeld in de vorm van hebzucht, ook bij hen die beslissingen over ons nemen. Dat schept een enorm gevaar bij de komende verandering en zou ons als burgers zorgen moeten baren. De jongeman komt tot de conclusie dat het anders moet, maar hoe?

Alles wat niet past in het huidige kader van winstmaximalisatie en groei lijkt te worden verworpen. Een aantal weken eerder in een georganiseerde discussie tussen ouderen en MBO leerlingen wordt een andere schrijnende realiteit helder. De verschuiving van het zelfstandig denken en werken met traditionele leermethoden naar digitalisering toont een mens die niet echt meer leert maar ‘opzoekt’. Leerlingen lijken ‘vergoogled’. 

Een meisje doet haar beklag: ‘we zijn onze vaardigheden zoals hoofdrekenen, die jullie nog wel hebben, volledig kwijtgeraakt’. Bovendien wordt een opmerking gemaakt over leraren die te weinig interesse zouden hebben, kortom eigenlijk leren ze te weinig. Men wil zelfs het probleem voorleggen aan de onderwijsinspectie. Als dit geen incident is laat het zich raden wat er met deze jonge mensen gaat gebeuren als de ‘technogolf’ over ons heen rolt. Met name die generatie zal in actie moeten komen.

De angst is mijns inziens dat beleidsmakers onder internationale druk financieel gewin centraal zullen stellen en de urgentie om tot verandering te komen zal wegsmelten. De tekenen in deze richting doemen op aan de horizon, zoals bij het ontwikkelen van antibiotica. Het gaat om de winst en het lijkt of de mens op de tweede plaats staat. Uit een artikel op 24 november (NHD) blijkt dat er zonder enorme financiële vooruitzichten weinig in dit opzicht valt te verwachten terwijl het ontbreken van nieuwe middelen kan uitlopen op een ramp.

Iemand stelt een vraag: ‘zullen we als kuddedieren achter de grootste aap aan blijven lopen of zijn we nog in staat naar onszelf te kijken, voor onszelf te denken en te handelen’. De toekomst zal het leren. Wat denkt u ?

Wim Verhoeven
verhoevenkoffiekring@tele2.nl