zondag 10 december 2017

DE ENORME TOENAME VAN PSYCHISCHE KLACHTEN

Door de discussie die vandaag plaatsvindt betreed ik een gebied dat voor de mensen die zich daar bevinden bekend terrein is. In de ‘buitenwereld’ heerst veel onbegrip, toch worden steeds meer medeburgers getroffen door psychische aandoeningen. Ik heb veel gesprekken gevoerd met hen die om allerlei redenen in die ‘grijze wolk’ terecht waren gekomen. Ze zaten tegenover me in al hun kwetsbaarheid en wilden hun verhaal ook wel anoniem gepubliceerd hebben


De man die na een hartoperatie in een depressie raakte, een vrouw die zichzelf steeds beschadigde (zelfmutilatie) na misbruik, een Poolse jongen met heftig drugsgebruik in stand gehouden door winkeldiefstallen die na een diep gat toch weer opklom naar het licht. Zo maar een paar van hen die mijn pad kruisten. Ik heb ook van dichtbij gezien wat overbelasting en stress met mensen doen. Zou een toename van geestelijke ongemakken inmiddels bij onze moderne maatschappij horen?

De bezorgdheid over de ontwikkelingen is groter geworden doordat mijn aandacht werd gevestigd op drie zaken. Het aantal werkenden met burn-out is in een jaar met 50% gestegen (Universiteit Nyenrode), een grote toename van 5000 psychiatrische patiënten(Vekis) en alleen in de regio hadden we vorig jaar te maken met 16.600 mensen met suïcidale gedachten. (Nederland: 500.000) Voor dit laatste punt ben ik te gast bij de GGD Zaanstreek-Waterland. 

Met subsidie van de overheid is enige jaren geleden een project opgezet, met het doel het aantal zelfmoorden te verminderen. Training en voorlichting aan hulpverleners, bijvoorbeeld van sociale wijkteams, jeugdteams, middelbare scholen en huisartsen zijn de ingrediënten die hieraan vorm moeten geven. Daarnaast wordt ingezet op verbetering van de samenwerking tussen hulpverleners en instanties. Ook doet men onderzoek naar de risicogroepen. 

Dat zijn bijvoorbeeld jongeren, mensen met schuldenproblematiek of een uitkering.  Daarnaast is het doel ook de ‘kapper en de buurvrouw’ te benaderen, dus burgers bij elkaar brengen, om te bevorderen dat mensen het gesprek aangaan en er meer voor elkaar zijn.  Dit is in het huidige speelveld een uitermate grote opgave, hetgeen ook blijkt uit de interviews die ik zelf doe. Het nieuwe woord dat in dit verband voorbijkomt is ‘community’ aanpak. 

De landelijke publiekscampagne van de stichting 113 Zelfmoordpreventie richt zich hierop. Deze wordt als een tapijt over Nederland uitgerold met zes zogenaamde regionale proeftuinen, waar Zaanstreek-Waterland er een van is. Alle regio’s werken aan een vergelijkbare aanpak met het doel mensen ervan te weerhouden zelfmoord te plegen.  Er ligt een zware taak om mensen te bewegen eerder over hun gedachten aan zelfmoord te gaan praten en voor de omgeving hier actiever naar te vragen. 

Het lijkt taboe om deze duistere maar o zo menselijke kant naar voren te brengen.  De eventuele oorzaken door maatschappelijke veranderingen zijn zeker gespreksthema, maar onderzoek moet uitwijzen waar de knelpunten liggen. Toch kunnen we sommige signalen blootleggen. De grootste groep mensen die uit het leven stappen is tussen de 40 en 60 jaar oud. We zien hier schulden, laag inkomen, arbeidsongeschiktheid, bijstand en uiteraard andere zaken. 

Ook kunnen we niet om de druk heen die de complexiteit van de samenleving met zich meebrengt. Bij burn-out denk ik dat er onder andere een relatie ligt tussen het ontbreken van zekerheid op de arbeidsmarkt en dit verschijnsel.  Als de stijging van het aantal mensen met psychische problemen doorzet, komt onvermijdelijk de vraag in hoeverre onze huidige levenswijze hiertoe bijdraagt.
Wie hulp nodig heeft of zich zorgen maakt kan bellen met 0900-0113 of contact opnemen via www.113.nl  .

Wim Verhoeven

verhoevenkoffiekring@tele2.nl