dinsdag 2 januari 2018

BEWUST LEVEN OF ONWETEND ONDERGAAN

In de titel van dit stuk zit iets onheilspellends, maar geeft ook aan hoe belangrijk het is dat mensen zaken kritisch blijven volgen. Op het oppervlak van de snelstromende rivier van economische voorspoed zien we dagelijks het wrakhout voorbijdrijven. De enorme troep in de vorm van persberichten die ons steeds meer laat beseffen dat we onmogelijk kunnen doorgaan met het vergiftigen van onszelf en ons nageslacht. Het is de macht van de industrie en dus het achterliggende kapitaal dat ons doet huiveren. 

Absolute dieptepunten die verbazing wekken zoals de uitstoot en lozing van het ‘anti-aanbakgif’ van Chemours in Dordrecht, het bewust verslaafd maken van kinderen door de tabaksindustrie (aanklacht poging tot moord), het besluit van de EU om nog 5 jaar het mogelijk kankerverwekkende Glyfosaat toe te staan. Ook een veel hogere CO2-uitstoot door het buiten beschouwing laten van de scheep- en luchtvaart in het klimaatakkoord van Parijs draagt bij aan onbegrip. 

Het wantrouwen tegen politici en dus overheid, die ons zouden moeten beschermen heeft inmiddels ongekende vormen aangenomen. Het resulteert in burgerplatforms waar het niet alleen gaat om informatie delen maar men tevens kijkt op welke wijze een tegenwicht zou kunnen worden geboden. Ook in internationaal verband. Ik spreek vandaag met Ron Fonteine, die twee websites beheert waar hij informatie verstrekt over allerlei actuele onderwerpen. Ziekte door dampen in zijn huis, veroorzaakt door de gebruikte materialen in de constructie, veranderde zijn leven. 

Sinds 2005 tracht hij mensen bewust te maken van wat er werkelijk gebeurt. Dat is nodig maar zeker een moeilijke opgave. ‘Mensen zijn veelal geneigd het vertrouwde aan te houden en willen vooral niet boven het maaiveld uitkomen’. Zijn bezoekers kunnen volgens hem worden beschouwd als een niche groep die wakker is. Om deze mensen te helpen het echte verhaal in hun omgeving te vertellen zijn zaken per onderwerp aangegeven. Op deze wijze kan men zich versterken met gegevens om een juiste discussie te voeren met de ‘ongelovigen’.

 Het kan bijvoorbeeld gaan om de omstandigheden waardoor kinderen steeds jonger een depressie krijgen of grotere concentratieproblemen hebben.  Thema’s als energie, zaken uit de chemische industrie, big pharma of genetisch gemanipuleerde gewassen, komen allemaal in detail aan bod. Het hoeft niet te worden uitgelegd dat hier bergen werk worden verzet.Ook bij Ron vind je een soort idealisme terug dat ik meer tegen ben gekomen. ‘Ik probeer mijn steentje bij te dragen door steeds video’s te maken van debatten, nieuws te delen via sites, nieuwsbrieven en sociale media’.

Het verbaast hem dat mensen soms weinig weten van zaken die echt een bedreiging kunnen vormen. Het manipuleren van wetenschappelijke studies, bewerkingen van voeding, het handelen van overheid en de media komen in dit kader voorbij. Het oordeel over televisieprogramma’s zoals DWDD met presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat in de richting van wat een hoogleraar erover heeft gezegd. ‘Een adhd programma zonder diepte’.

Inmiddels zien we wel dat het besef bij burgers groeit dat het anders zou moeten. De macabere staat waarin we ons sociaal bevinden, gezondheid en milieu worden aangetast, geven in feite aan dat er sprake is van een zekere nalatigheid. De Franse econoom Gabriel Zucman, hoogleraar aan de Berkely University wees deze maand nog even op het feit dat de belastingparadijzen het vertrouwen van burgers in overheden verder versneld verminderen. 

Websites zoals www.leefbewust.com en www.dotcomnieuws.com van Ron Fonteine zijn van groot belang om de burger beter te informeren en kunnen wellicht een basis vormen om een andere kracht te creƫren.

Wim Verhoeven