dinsdag 7 februari 2017

HET ONVOORWAARDELIJK BASISINKOMEN

Op verschillende plekken in de wereld, zoals recentelijk in Finland, wordt reeds geëxperimenteerd met het onvoorwaardelijk basisinkomen. Het staat sociaal gezien erg in de belangstelling als het gereedschap om armoede te bestrijden en meer keuzevrijheid in levens te brengen.  De discussie hierover werd ook op 31 januari gevoerd in het filosofisch café in Wormerveer. Onder leiding van de filosoof Joke Hutteman konden de deelnemers hun visie geven op een fenomeen dat nog steeds veel stof doet opwaaien.
 
Indien op deze manier geld wordt verstrekt is het dan echt onvoorwaardelijk? Zo is de aanduiding en dat is meteen aanleiding om de menselijke eigenschappen nader te bekijken. Met een krat bier onder de voeten op de bank zitten en niets meer doen of je werkelijk actief inzetten voor de maatschappij? In de mening die men uit, komt toch veelal weer naar voren dat dit sociale instrument aan een aantal randvoorwaarden zou moeten voldoen. 

Het feit dat er onderhuids toch iets leeft om condities aan het product te verbinden, geeft aan dat men er niet zo zeker van is dat de mens uit zichzelf de juiste richting zal kiezen. Dit is nog maar één onzekerheid.Belangrijker is of het leidt tot een zinvol bestaan, de armoede zal bestrijden en de vraag in hoeverre het een speelbal van de vrije markt wordt. Als het totale concept bekend is en de uitkomst van de proeven houvast bieden kan het definitief worden beoordeeld.

Iemand zei deze week hierover tegen mij: ‘je gaat toch ook geen obesitas bestrijden met suiker’. Dat lijkt ver gezocht maar we zien dat oplossingen veelal in geld worden gepresenteerd. We kennen de rampen die dat dikwijls oplevert. Hoe jammer politici het ook vinden, de samenleving blijkt met dit ingrediënt uiteindelijk toch niet altijd zo maakbaar te zijn. Ideeën en idealen hebben zelden de uitwerking die bedenkers ervan hebben voorzien, maar het is goed dat er diepgaand over wordt gesproken.

Ik krijg veel post van mensen in de vorm van briefjes of mail waarin ze hun gedachten op papier zetten. Hieruit kun je opmaken, dat ondanks het grote verbale geweld van politici er ook een andere zienswijze aan het ontstaan is. Verder weg van het denken alleen in geld. Een van mijn regelmatige gesprekspartners schreef mij een brief. Sommige elementen in de tekst zijn zeker van toepassing op een stroom onder de oppervlakte van de maatschappij. Hij ziet steeds meer mensen die een spoor van verandering teweeg kunnen brengen’.  De grootste uitdaging ligt voor ons.

U kunt uw mening geven en in die zin mee filosoferen over dit onderwerp via verhoevenkoffiekring@tele2.nl