maandag 20 februari 2017

BESCHAVING IN GEVAAR ?

                                                               
De documentaire begint met een aangeslagen verslaggeefster, die zich tussen de puinhopen in Aleppo bevindt. Zij vertelt het verhaal van de enorme aantallen kinderen die dikwijls als wees hier moeten leven. De camera beweegt in de richting van een straat die volledig is te vergelijken met Rotterdam of Dresden na de bombardementen. Af en toe zie je dat de vrouw moeite heeft haar tranen te bedwingen. 

Even later maakt ze contact en volgen er gesprekken met de slachtoffertjes. Het worden indringende beelden van jonge kinderen die als volwassenen hun hoofd boven water moeten zien te houden. Een hele dag werken tot s’ avonds 9 uur voor een grijpstuiver om de nog jongere broertjes en zusjes te ondersteunen.Een enorm aantal kinderen is aan hun lot overgelaten in een waan van de zucht naar macht om welke redenen dan ook. De film toont ook de verminkte meisjes en jongens. 

Talloze verhalen hoe zij hun ouders hebben verloren. Ze waren naar het dak gevlucht, maar de boze mannen met hun geweren zaten hen achterna. Op het dak werden de ouders voor de ogen van de kleintjes doodgeschoten.Wat is het dat van mensen een primitieve nietsontziende moordmachine maakt? Is ergens iets misgegaan in de evolutie? De beschaving die je op een gegeven moment verwacht bij onze soort die bewustzijn heeft, wordt soms op een andere manier aangewend. De ernst hiervan en de daaruit voortvloeiende gevolgen begint angst in te boezemen.

Op technisch gebied meldde het World Economic Forum enige tijd geleden dat men een ethische discussie wil voeren over de ontwikkelingen. Enkele hele grote bedrijven hebben zich hierbij aangesloten. Of dit voor de bühne is of serieus zal moeten blijken.  Men is inmiddels tot de conclusie gekomen dat zonder bijsturing de mens zichzelf gaat vervangen. Een fenomeen waar de beroemde wetenschapper Stephen Hawking al eerder voor waarschuwde. Het kapitaal dat dit aanstuurt zal geen mededogen kennen. De machines kunnen steeds meer zelfstandig menselijke taken overnemen.

Ten aanzien van bewapening geeft de Amerikaanse ex staatsecretaris van defensie, William Perry in een interview aan dat de zorgen op nucleair gebied immens zijn. De zaak is boven het niveau van de koude oorlog uit gestegen. Er zijn nu veel landen die in staat zijn om een atoomaanval uit te voeren. De man vreest dat dit gevaar zich door een misverstand of terrorisme tegen de mensheid en de gehele aarde zou kunnen keren. Hij wijst erop dat ondanks de meningsverschillen meer moet worden samengewerkt. 

Ook in Nederland is een tendens zichtbaar van toenemende tegenstellingen. De woordenstroom van politici vergroten deze op dit moment. Dit zonder dat vooruitgang mag worden verwacht naar een samenleving met meer welzijn. Door zaken als de kinderen in Syrië en anderen die lijden door uiteenlopende omstandigheden kunnen onze ogen worden geopend. Afgezien daarvan zullen technologie, milieu en andere bedreigingen de homo sapiens dwingen van koers te veranderen.

Wim Verhoeven
verhoevenkoffiekring@tele2.nl