woensdag 3 oktober 2018

WAARSCHUWING UIT DUITSLAND


Gesprekken met onze oosterburen in een karakteristieke Duitse plaats geven aan dat een soort macabere werkelijkheid zich als een deken over hun samenleving begint uit te spreiden. De opkomst van de extreemrechtse AfD (Alternative für Deutschland), begint mensen zorgen te baren. Zij zien de spookbeelden van vroeger weer opdoemen die dichterbij lijken te komen. De strategie van deze politiek is volgens hen simpel: één thema en steeds herhaling hiervan zodat het in de hersenen van de massa wordt geperst. 


Er ligt in feite een enorm probleem dat volgens mijn gesprekspartners op ons afkomt. De propaganda die door de nazi’s werd verspreid volgde een conventionele weg via de pers, radio en massale bijeenkomsten. Die tijd ligt ver achter ons, maar er zijn elementen zoals het steeds herhalen van het standpunt en het creëren van een vijandsbeeld, die hetzelfde zijn gebleven. De hersenen van mensen zullen als een spons de berichten opzuigen en uiteindelijk zou het ‘geloof’ zich een plaats kunnen veroveren bij een bepaalde massa. Kijk naar de commerciële neuromarketing die in feite ook het doel heeft de boodschap te laten ‘landen’.

In tegenstelling tot vroeger is het veel gemakkelijker geworden om de bevolking in een bepaalde richting te krijgen. Legendarisch is in dat opzicht het sociale puntensysteem dat China wil implementeren om totale controle te gaan uitoefenen over hun burgers. Laten we even aannemen dat dit uit positieve overwegingen wordt gedaan, dan nog is het een eng idee om in zo’n systeem te moeten leven. Het is duidelijk dat het bestuurders onbeperkte macht kan verschaffen. De techniek zal echter niet stil staan en verder evolueren. 

Zo zou het volgens wetenschappers uiteindelijk best mogelijk kunnen worden om het gedrag van mensen direct te beïnvloeden omdat we weten in welke delen van de hersenen zich bepaalde processen afspelen. Voor medische doeleinden zijn de ontwikkelingen in volle gang om bijvoorbeeld mensen die verlamd zijn weer te laten bewegen. Tijdens het gesprek worden de zorgen nog duidelijker. Het behoeft geen nadere uitleg dat een combinatie van de huidige technologie en een extreemrechts regime kan leiden tot een catastrofe. 

Je hoeft je alleen maar voor te stellen op welke wijze de nazi’s zoiets zouden hebben ingezet. ‘Het lijkt echter of velen de geschiedenis niet kennen of niet goed tot zich laten doordringen’. Zo’n macht kan zich in toenemende mate gaan bedienen van ongekende mogelijkheden om bijvoorbeeld mensen uit te sluiten en onder de duim te houden. Een scenario waarbij de bevolking zonder meer kan worden ‘aangepast’. Een eerste stap is gezet in China waar 1 miljoen mensen in opvoedkampen worden omgeturnd tot modelburgers. 

Een uitgebreid bericht hierover verscheen in The Guardian van 13 september jl.  Een soort fabriek waarbij de vraag is wat men met het ‘afval’ zal doen.  De Duitse vrienden zien door de halfbakken politiek die we ook in Nederland kennen nu een plotselinge verstikkende wolk op zich afkomen die niet meer lijkt te stoppen. Zullen mensen tijdig wakker worden?

Wim Verhoeven
verhoevenkoffiekring@tele2.nl