dinsdag 13 maart 2018

GAAT ALBERT HEIJN MET MAGERE HEIN SAMENWERKEN ?


Grote bedrijven zoals KPN en Albert Heijn hebben met tal van zorginstellingen hun handtekening gezet onder het nationale Pact voor de Ouderenzorg. Gaan zij die winst nastreven zorgen voor een oplossing? Zou een ogenschijnlijk kleine verandering kunnen leiden tot het volledig opgeven van de geïnstitutionaliseerde solidariteit? Gaat het bedrijfsleven zorgen voor empathie of gaat men likkebaardend kijken hoe een nieuwe markt kan worden ontwikkeld, terwijl de overheid zich verder terugtrekt? Ik fantaseer even verder in het volgende stuk.


Op het nachtkastje van de overledene ligt een brief die hij ooit had ontvangen met de volgende tekst:Zoals in 2018 bekend is gemaakt zijn 35 bedrijven een pact aangegaan voor de ouderenzorg. Wat op dat moment nog ontbrak waren de concrete plannen. Inmiddels heeft de overheid besloten deze zorg in zijn geheel naar ons over te hevelen. Wij zullen dan ook vanaf nu gaan beslissen hoe deze zal worden uitgevoerd. Het pakket dat wij aanbieden is geheel toegesneden op situatie van de klant die wij uiteraard kennen door de gegevens die wij verzamelen. Als u besluit gebruik te maken van deze service dient u rekening te houden met het volgende. 

U hoeft niets anders te doen dan de levens-app te activeren waarbinnen u kunt aangeven waar u behoefte aan heeft. Door uw dagelijkse boodschappen bij de aangesloten bedrijven te doen kunt u punten sparen die recht geven op zorg. Deze worden automatisch verwerkt in de app zodat u steeds kunt zien hoeveel u kunt besteden.  Ook kunt u de punten gebruiken voor bijvoorbeeld een leuk uitje met een bus. Koffie met gebak zijn meestal inbegrepen. Ook een reisorganisatie heeft zich inmiddels aangesloten. 

Wij verwachten dat er voldoende punten kunnen worden verzameld om de nodige zorg in te kopen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan kunt u trachten contact op te nemen met uw gemeente. Inmiddels is een studie gestart om te kijken op welke wijze wij meer bij de uitvoering van de sociale zekerheid kunnen worden betrokken. We vinden het fijn dat we zo’n enorme bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Voor u is het ook van belang te weten dat wij een prettige begeleiding kunnen verzorgen naar het einde van het leven. 

Veel producten zoals een pakket voor het levenseinde zullen in de bonus komen. ‘Droomreis’, is een echte aanrader waarbij u vrijwel direct met gene zijde kennismaakt.  In deze module zit ook de mogelijkheid voor een goedkope begrafenis indien u reclame-uitingen toestaat. Wij zullen hier uiteraard de nodige zorgvuldigheid betrachten en niet te opzichtig te werk gaan.

Hoogachtend,
Het Pact

Dit is tot op zekere hoogte onzin maar het is natuurlijk erg aanlokkelijk voor het huidige beleid om een ‘kostenpost’ om te zetten in een bedrijfsmodel. Het bedrijfsleven zal ongetwijfeld mogelijkheden zien, maar het is de vraag of het voor de mensen beter wordt. Vele ouderen die ik in de afgelopen tijd sprak hebben moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen en krijgen er geen cent bij. Dan is het toch merkwaardig dat de christelijke minister € 180 miljoen aan bedrijven ter beschikking stelt om ‘plannen’ te maken! Keer op keer blijkt dat niet naar burgers wordt geluisterd en men op een merkwaardige manier de grenzen opzoekt. 

Wim Verhoeven
verhoevenkoffiekring@tele2.nl