dinsdag 27 februari 2018

DE GROTE ILLUSIE


De groei van de Nederlandse economie komt al sinds 1977 nauwelijks de huishoudens ten goede. Gecorrigeerd voor inflatie heeft een gemiddeld gezin in veertig jaar tijd amper meer te besteden gekregen. Dit bericht in de pers (NHD 5/2/2018) geeft ook de dieperliggende problematiek aan van een systeem dat is uitgewerkt. De economie is tussen 1977 en 2015 twee keer harder gegroeid dan het inkomen van de huishoudens. De grote winnaars zijn de bedrijven die hun inkomen als percentage van het bbp zagen verdrievoudigen. 
 
Het artikel legt nog iets anders bloot. ‘Het feit dat bedrijven een groter deel van de economische groei krijgen en werkenden steeds minder zie je al heel lang in alle westerse landen’. Ter reparatie zou de vennootschapsbelasting volgens deskundigen omhoog moeten, maar de tendens is omgekeerd.We hebben het dan nog niet over mensen met een uitkering of gepensioneerden die om andere redenen achterblijven.  Volgens een onderzoek van de gemeente leeft een op negen Zaankanters onder de armoedegrens.

De consument moet door zijn uitgaven wel voor de groei zorgen, maar hij profiteert daar niet van. Een interview in het programma Buitenhof met de staatssecretaris van Financiën Menno Snel laat zien dat men eigenlijk in het duister tast, of wil tasten, als het gaat om belastingontwijking. ‘We weten niet precies waar de brievenbusfirma’s zitten en ook niet hoeveel het er zijn’. Clairy Polak confronteert de bewindsman daarna met het feit dat men niet zeker is of er wel een juridische grondslag is dit fenomeen aan te pakken. Zonder die grondslag zou het dus onuitvoerbaar zijn. 

Wat volgt is ontkenning, gemompel en de uitspraak dat het nog jaren duurt voordat er iets zou kunnen gebeuren. Voor de bühne en de burger lijkt het of er een enorme verandering voor de deur staat. Hebben we in werkelijkheid weer te maken met een dynamische vertraging? Men beweegt en doet alsof er iets verandert maar in werkelijkheid bepaalt het grote bedrijfsleven en niet een staatssecretaris in Nederland. Ondertussen lijkt de consument een pakezel van het grote geld die ook steeds meer last krijgt van de uitwassen die de toename van de economie veroorzaakt.

Nu alles op volle toeren draait heeft een op de zeven werknemers moeite om het tempo te volgen. Hij of zij mag proeven van de burn-out cocktail. Volgens deskundigen zitten we aan een grens maar het systeem blijft zich richten op vermeerdering. Een barbecue in de tuin van mensen die onder een aanvliegroute van Schiphol wonen is een aparte beleving. Gesprekken vinden plaats in een soort pantomime spel en het lijkt af en toe of de satésaus vanzelf wordt geroerd als weer een kist over komt. Er moeten nog meer vliegbewegingen komen en in de drift naar groei zullen ook andere delen van Nederland eraan moeten geloven.

De woorden van een onderzoeker in het programma Buitenhof die aangaven dat er 20% minder moet worden gevlogen, zijn inmiddels verstomd. Steeds meer deskundigen wijzen op de gevolgen van chemicaliën in ons milieu met name voor aankomende generaties. De effecten op de hersenontwikkeling zijn beschreven in het recente boek ‘Toxic Cocktail’ van de Franse schrijfster Barbara Demeneix. De toename van het aantal afwijkingen en psychische klachten gerelateerd aan chemische substanties die daarin worden beschreven zijn alarmerend.

Op vrijwel alle gebieden worden grenzen overschreden, maar de vrije markt heeft zijn eigen werkelijkheid gecreëerd en laat via reclame weten dat de burger nog nooit zo vrij is geweest. Zolang hij kan consumeren is hij koning. Indien dit niet het geval is hoort hij er niet meer bij. We zien vreemde zaken die bij die enorme vrijheid horen zoals: ‘een op de tien zzp-ers loopt het risico op armoede’. De toekomstige burger van de liberale democratie is een kosmopoliet die zichzelf constant bijschoolt, overal ter wereld kan wonen en werken. Over anderen wordt in dat verband voorlopig gezwegen.

In de jacht op economisch goud is het of de ‘pakezel’ soms zelf in de weg te staat. Het idee om de referendumwet af te schaffen lijkt een tendens om tegengeluiden te smoren. Het gaat echter juist om nieuwe ideeën teneinde de maatschappij voor te bereiden op een grote verandering. Experts waarschuwen in The Guardian dat een samenleving, waarin technologie de boventoon zal voeren zonder juiste regels en wetgeving in een chaos kan veranderen. Dan is het ondenkbaar dat we geketend zitten aan een politiek systeem dat alleen geïnteresseerd is in zelfbehoud.

Wim Verhoeven
verhoevenkoffiekring@tele2.nl